• Pohjolan Energia

    Ajankohtaista

Pohjolan Energia Group vahvistaa hallitustaan

Pientuotantoon tarkoitettujen aurinkosähköjärjestelmien markkinajohtaja Pohjolan Energia Group vahvistaa hallitustaan.

LEHDISTÖTIEDOTE
17.08.2018

Pientuotantoon tarkoitettujen aurinkosähköjärjestelmien markkinajohtaja Pohjolan Energia Group vahvistaa hallitustaan. Hallitukseen on kutsuttu uusiksi jäseniksi Veli-Matti Heikkinen ja Jukka Nieminen. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana jatkaa MB Rahastojen partneri Vesa Keränen. Muut hallituksen jäsenet ovat yhtiön perustajayrittäjiin kuuluva Pekka Koskelo sekä MB Rahastojen partneri Kimmo Vanne.
Veli-Matti Heikkinen on vahvan yrittäjätaustan omaava pitkän linjan hallitusammattilainen. Veli-Matti on Ruotsin johtavan kuluttaja-asiakkaita palvelevan ikkuna- ja oviratkaisujen toimittajan Mockfjärds Fönster AB:n perustaja ja pitkäaikainen toimitusjohtaja. Hänellä on vahva kokemus Ruotsin kuluttajamarkkinasta ja hän tuo Pohjolan Energiaan monipuolista strategista ja operatiivista osaamista myynnin ja kuluttajaliiketoiminnan kehittämisestä.
Jukka Nieminen toimii teknologiayritys Beneq Oy:n toimitusjohtajana ja omaa vahvan kokemuksen aurinkosähköliiketoiminnasta sekä teknologia – ja palveluyritysten kehittämisestä ja kansainvälis-tämisestä. Jukka on toiminut mm. Suomen ensimmäisen aurinkosähköyrityksen Naps Systemsin toimitusjohtajana sekä ollut Kaukomarkkinat Oy:n toimitusjohtajana käynnistämässä ja kehittämässä yhtiön aurinkosähköliiketoimintaa.

Lisätietoja:

Vesa Keränen
Hallituksen puheenjohtaja
Pohjolan Energia Group Oy
+358 50 590 9428

 

 

Pohjolan Energia Group on pientuotantoon tarkoitettujen aurinkosähköjärjestelmien markkinajoh-taja Suomessa. Yhtiö toimii valtakunnallisesti 15 myyntikonttorinsa kautta. Pohjolan Energia työl-listää 200 aurinkosähkön ammattilaista ja yhtiön liikevaihto on yli 20 miljoonaa euroa. Pohjolan Energian pääomistaja on suomalainen pääomasijoitusyhtiö MB Rahastot. www.pohjolanenergia.fi

MB Rahastot on vuonna 1988 perustettu johtava suomalainen pääomasijoittaja. MB hallinnoi yhteensä 0,5 miljardin euron pääomasijoitusrahastoja, joissa sijoittajina ovat pääasiassa johtavat suomalaiset institutionaaliset sijoittajat. Toimintansa aikana MB on sijoittanut menestyksekkäästi 38 keskisuureen yhtiöön Pohjoismaissa. www.mb.fi

 

PRESS RELEASE
17.8.2018

Pohjolan Energia Group strengthens its Board of Directors

Pohjolan Energia Group, the leading small-scale solar energy system provider in Finland, has strengthened its Board of Directors. Veli-Matti Heikkinen and Jukka Nieminen have been invited to be new members of the Board of Directors. Vesa Keränen, Partner at MB Funds, will continue as Chairman of the Board. The other Board members are Pekka Koskelo, one of the company’s founders, and Kimmo Vanne, Partner at MB Funds.
Veli-Matti Heikkinen is a professional board member of long experience with a strong entrepreneurial background. Veli-Matti is the founder and long-serving CEO of Mockfjärds Fönster AB, a leading provider of window and door solutions to consumer market. He has solid experience of the Swedish consumer market, and he will bring to Pohjolan Energia comprehensive strategic and operational expertise in the development of sales and consumer business.
Jukka Nieminen is CEO of the technology company Beneq Oy, and has strong experience of the solar energy business and the development and internationalisation of technology- and service companies. Jukka has served e.g. as CEO of Finland’s first solar energy company, Naps Systems, and as CEO of Kaukomarkkinat Oy, where he successfully established company’s solar energy business.

Further information:

Vesa Keränen
Chairman of the Board
Pohjolan Energia Group Oy
 +358 50 590 9428

 

 

Pohjolan Energia Group is the leading small-scale solar energy system provider in Finland. The company operates nationwide through its 15 sales offices. It employs today 200 solar energy professionals and is headquartered in Oulu. Pohjolan Energia’s main owner is the Finnish private equity investor MB Funds. www.pohjolanenergia.fi

MB Rahastot is a leading Finnish private equity investor founded in 1988. Total assets under MB Funds management stand at 0.5 billion euro with prime Finnish institutions as its main fund investors. MB Funds has successfully invested in 38 mid-sized companies in the Nordics. www.mb.fi

Osallistu arvontaan

Arvomme nyt 8000 euron aurinko­energia­järjestelmän valmiiksi asennettuna.

Osallistu ja voita!

osallistu

osallistu