• Pohjolan Energia Dia 2

Voita aurinko­energia­järjestelmä­paketti, joka sisältää suunnittelun sekä asennuksen!

Aurinkoenergiajärjestelmän arvonta 2018

Lue arvonnan säännöt tästä

Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Pohjolan Energia Oy , Vesalantie 2, 90410 Oulu (Jäljempänä järjestäjä)

2. Kilpailuaika

Kilpailuaika on 1.1.2018 – 30.11.2018. Tämän jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei hyväksytä. Postitse toimitetut arvontakupongit hyväksytään 15.10.2018 asti. Arvonta suoritetaan 15.12.2018 mennessä.

3. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien järjestäjän ja yhteistyökumppanien työntekijät. Jokainen voi osallistua kilpailuun yhden kerran. Kilpailuun osallistuja suostuu siihen, että järjestäjä voi lähettää mainos- ja markkinointiaineistoa eri muodoissa ja osallistujan tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin.

Kilpailuun voi osallistua täyttämällä kilpailulomakkeen internetissä osoitteessa www.pohjolanenergia.fi, soittamalla p.0207 432 901 tai palauttamalla kilpailulipukkeen, joita on saatavissa Pohjolan Energia Oy:n ilmoituksissa ja esitteissä.

4. Palkinto ja sen arvonta

Kilpailun palkintona on Pohjolan Energia Oy:n -Aurinkoenergiajärjestelmä avaimet käteen asennettuna kilpailun voittajan kiinteistölle. Kiinteistön on oltava omakotitalo tai vapaa-ajan asunto, joka sijaitsee Suomessa. Palkinnon arvo on 8.000 euroa. Jos aurinkoenergiajärjestelmän hinta jää alle palkintosumman, erotusta ei hyvitetä. Kustannusten ylittäessä palkinnon arvon, asiakas vastaa itse ylimenevistä kustannuksista. Hinnoittelu tapahtuu Pohjolan Energia Oy:n normaalien hinnoitteluperiaatteiden mukaan.

5. Palkinnon luovutus ja voittajan julkisuus

Voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Voittajan nimi julkaistaan myös www.pohjolanenergia.fi -nettisivuilla. Arvonnan järjestäjä sopii voittajan kanssa tarkemmin voiton luovutuksen ajankohdasta ja siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä, kuten kohteen suunnittelusta. Palkinto luovutetaan voittajalle viimeistään 30.3.2019, jonka jälkeen järjestäjällä ei ole velvollisuutta palkinnon luovuttamiseen. Osallistujien yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

6. Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Kilpailun Järjestäjä ei vastaa kilpailun osallistujille aiheutuneista tulon menetyksistä tai muista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

7. Arpajaisvero ja muut kustannukset

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä luetellusta palkinnosta. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamiseen ja asentamiseen liittyvistä kustannuksista.

8. Palkinnon hyvittäminen tai vaihto

Järjestäjä hyvittää voittajalle kauppasummaa maksimissaan 8 000 euroon asti, mikäli voittaja on tilannut Pohjolan Energia Oy:ltä - Aurinkoenergiajärjestelmän kilpailuaikana 1.1.2018 – 30.11.2018. Kauppahinnan hyvitys ei siis koske kilpailuajan ulkopuolella tehtyjä kauppoja. Palkintoa ei myöskään vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia.

Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Osallistuminen ei edellytä ostamista. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.