• Pohjolan Energia

    Aktuellt

Utlottning av solenergisystem 2018

Vi lottar årligen ut ett presentkort på solel värt 8 000 €. Utlottningen 2018 vanns av Leila Vaartio i Jokela.

pohjolanenergia arvonta voitaja 2018

Företagarparet Vaartio bor på en solig plats i ett trevligt egnahemsområde. Kari är skomakare och Leila driver en massagetjänst. Utöver företagandet har de även hunnit ha soliga frågor i åtanke. Leila deltog i utlottningen av ett solenergisystem förra våren efter att Pohjolan Energia hade varit på ett planeringsbesök. På grund av brådskande bestyr tog de inte ärendet vidare på våren, men de valde att fundera på saken.

Delta i 2019 års utlottning!

Vi prioriterar ekologiskt. Vi vill slippa fossila bränslen, men kärnkraft känns inte som det bästa sättet att lösa framtidens ökande elbehov. Men något behöver göras. Underhållsfri solel har varit den naturligaste lösningen för oss. Självförsörjning är en annan faktor. Ju större grad av självförsörjning, desto bättre. Det känns bra att vi inte bara är beroende av andra gällande elproduktion,,säger Leila.

Kari hoppas att medvetenheten om fördelarna med solel skulle växa: ”Min tidigare uppfattning av solpaneler kommer från en tid då man installerade ett par paneler i sommarstugan och släpade dit batterier. Det var trevligt att upptäcka att branschen har utvecklats mycket och att man tar fram nya tillämpningar. Med nätbatteriet från Pohjolan Energia kan vi till exempel använda all el vi producerar själva.

Läs mer om nätbatteriet…

Vi valde att installera 14 paneler. Installationen sker på våren när frosten har släppt från takpannorna. På så sätt slipper eventuellt tegel gå sönder. I solenergisystemet ingår förutom paneler även en växelriktare. Växelriktaren dirigerar elen från panelerna till fastigheten. Vi återkommer till hur det gick med installationen och vad paret Vaartio anser om att använda egen solel.

Soliga och energiska gratulationer till Leila och Kari Vaartio!

Önskar Pohjolan Energia Oy

Vill du höra mer?

Lämna dina uppgifter, så kontaktar vi dig.

Delta i utlottningen

Vi lottar nu ut ett solenergisystem värt 8 000 euro, installerat och klart..

Delta och vinn!

osallistu

osallistu