• Pohjolan Energia Dia 2

    Nätbatteriet

Egen solel till ditt förfogande hela året med nätbatteri

Elöverskottet som genereras vid solsken överförs ja otetaan sieltä till elnätet och tas sedani bruk när den egna elförbrukningen kräver det.

I Finland varierar produktionen av solel efter årstid. På sommaren producerar du till och med mer solel än du behöver. På vintern och under den mörka årstiden behöver du även köpa el. Nätbatteriet minskar behovet av köpel, eftersom du kan utnyttja den lagrade solelen kostnadsfritt. Den genererade solel som överskrider ditt behov lagras i nätbatteriet från Pohjolan Energia. När du sedan behöver mer el än dina solpaneler producerar utnyttjar du automatiskt den solel du har lagrat helt kostnadsfritt. Pohjolan Energia ansvarar för att överföra den el du använder från nätbatteriet och står för skattekostnader.

Ring 020 743 2900
nu eller beställ ett hembesök av en expert med blanketten nedan.

Delta i utlottningen

Vi lottar nu ut ett solenergisystem värt 8 000 euro, installerat och klart..

Delta och vinn!

osallistu

osallistu