• Pohjolan Energia Dia 2

  Våra tjänster

Våra tjänster

 • 1. Planering och dimensionering

  1. Planering och dimensionering

  "Som naturmänniskor har vi sedan länge velat gå över till mer naturenlig energianskaffning. Det gick lätt och bekymmersfritt. Vi trodde att det skulle vara krångligt och kräva mycket jobb och byråkrati för vår egen del. Men i själva verket var det helt tvärtom. Pohjolan Energia skötte allt. Vi är naturmänniskor och gör ekologiska val i våra liv. Att gå över till solel är en del av det tänkesättet." -Susanna Jussila, Sibbo

  Vi installerar individuella solenergilösningar för just dina behov.

  Våra erfarna konstruktörer är experter på sitt område, och du har tillgång till deras kompetens hela vägen från planering till installation. De har också fått välförtjänt beröm av våra kunder.

  Systemet kan installeras både i villor, fritidshus och uthus, och det dimensioneras individuellt efter din förbrukning.Tekniken är enastående säker eftersom det inte finns några rörliga eller mekaniska delar i solelsystemet. Det gör att panelerna håller i årtionden.

  Den nya hållbara solpanelstekniken är en långsiktig investering som håller för finländska vintrar och snö, och därför har våra produkter lång garanti.

  Vi erbjuder en kompetent och dimensionsnoggrann planerings- och monteringstjänst för våra solenergisystem. Beställ hembesök från oss så lämnar vi en förmånlig offert på en lämplig solenergilösning.

 • 2. Garantimontering

  2. Garantimontering

  Installationstjänsten brukar framhållas som en klar styrka i Pohjolan Energias verksamhet. Alla våra produkter uppfyller allmänna kvalitetsstandarder och är CE-märkta. Installationen görs alltid som garantiarbete av våra utbildade avtalsinstallatörer.

  • 98% av kunderna är nöjda med installationspersonalens yrkeskunnande och sakkunskap
  • 96% av kunderna är nöjda med installationens kvalitet

  När vi planerar installationsarbetet tänker vi speciellt på att själva installationen ska gå snabbt och så störningsfritt som möjligt. Vi gör installationer året om, och systemet kan i bästa fall vara driftklart redan på en dag.

  • 95% av kunderna är nöjda med hur vi håller tidtabellen

  Installationen av solenergisystemet görs utan avbrott från början till slut. Efter avslutat jobb städar vi och forslar bort avfallet. Slutligen gör vi en slutinspektion tillsammans med dig och går igenom alla avtalade arbeten och material.

  • 95% av kunderna är nöjda med städningen och bortforslingen av avfall

  * Kundundersökning/16786/JLM

 • 3. Garanti

  3. Garanti

  Systemets paneler och fästanordningar har 10 års produktgaranti.

  Dessutom kontaktar vi varje kund efter installationen för att säkerställa att de är nöjda.

 • 4. Finansiering

  4. Finansiering

  Vid behov kan vi ordna med ett speciellt solkonto med skäliga villkor för att finansiera solenergisystemet. Det behövs inga bankförhandlingar eller säkerheter. Räntorna på renoveringskonto för solenergi i den egna bostaden är avdragsgilla i deklarationen.

  Storleken på månadsbetalningen kan du bestämma själv (över en viss miniminivå) och ändra efter behov. Den första betalningen förfaller inte förrän en viss avtalad tid efter installationen.

 • 5. Hushållsavdrag

  5. Hushållsavdrag

  Staten erbjuder sig att betala en del av kostnaden för ditt elkraftverk i form av hushållsavdrag. En energiekonomisk bostadsförbättring är en fördel för hela samhället. Du kan få skatteavdrag med 50 % av arbetskostnaden för renoveringen. Storleken på hushållsavdraget är 2 400 euro per person om året och upp till 4 800 euro per hushåll.

  Efter installationen skickar vi dig en färdig beräkning av hushållsavdraget inför deklarationen. Du har direkt nytta av avdraget när du söker om ändring i skattekortet.

  Förutom att ansöka om hushållsavdrag till dig själv kan du även ansöka exempelvis till dina föräldrar för att förbättra kvaliteten på deras bostad.Pohjolan Energias representant hjälper vi behov till med alla frågor som gäller ansökan om hushållsavdrag. Mer detaljer finns på www.vero.fi

 • 6. Ett enda skriftligt avtal

  6. Ett enda skriftligt avtal

  Du får tillgång till totalservice från Pohjolan energia med ett enda avtal och till ett fast pris. Våra experter hjälper dig att hitta den lösning som passar just för dina behov.

  Basen för vår verksamhet är pålitlig service, tydliga och heltäckande avtal samt kundnöjdhet.

pohjolan energia pariskunta

Omfattande servicenät

Vi har 16 verksamhetsställen i hela Finland från Rovaniemi till Helsingfors. Kontakta närmaste verksamhetsställe och fråga mer om våra solenergisystem.

Läs mer

Vill du höra mer?

Lämna dina uppgifter, så kontaktar vi dig.

Delta i utlottningen

Vi lottar nu ut ett solenergisystem värt 8 000 euro, installerat och klart..

Delta och vinn!

osallistu

osallistu