• Pohjolan Energia Dia 2

Utlottning 2018 är över.

Utlottning är över. Vinnaren är Leila Vaartio från Jokela. Vinnaren har blivit personligt underrättad.

Utlottning av solenergisystem 2019

Läs regler för utlottningen här

Regler för utlottningen

1. Arrangör

Pohjolan Energia Oy , Vesalantie 2, 90410 Uleåborg (nedan kallad arrangören)

2. Tävlingstid

Tävlingstiden är den 1 december 2018–30 november 2019. Därefter inkomna svar godkänns inte. Kuponger som skickas per post godkänns fram till den 15 oktober 2019. Dragningen sker senast den 15 december 2019.

3. Deltagande i tävlingen

Tävlingen är öppen för alla som fyllt 18 år, utom anställda hos arrangören och dennes samarbetspartner. Var och en kan delta i tävlingen en gång. Tävlingsdeltagaren samtycker till att arrangören får skicka reklam- och marknadsföringsmaterial av olika slag och att deltagarens uppgifter får användas för direktmarknadsföring. Deltagande i tävlingen kan ske genom att fylla i ett tävlingsformulär på webbadressen www.pohjolanenergia.fi, genom att ringa tfn 0207 432 901 eller genom att skicka in en tävlingskupong, som finns i Pohjolan Energia Oy:s annonser och broschyrer.

4. Pris och utlottning

Priset i tävlingen är ett solenergisystem från Pohjolan Energia Oy, nyckelfärdigt installerat på vinnarens fastighet. Fastigheten ska vara en villa eller ett fritidshus, som ligger i Finland. Prisets värde är 8 000 euro. Om priset på solenergisystemet understiger prissumman, ersätts inte prisskillnaden. Om kostnaderna överstiger prisets värde, svarar kunden själv för de överstigande kostnaderna. Prissättningen görs enligt Pohjolan Energia Oy:s normala principer för prissättning.

5. Prisutdelning och offentliggörande av vinnare

Vinnaren meddelas personligen. Vinnarens namn publiceras även på webbsidan www.pohjolanenergia.fi samt kanaler för sociala medier. Lotteriarrangören avtalar närmare med vinnaren om tidpunkt för prisutdelningen och tillhörande praktiska arrangemang, såsom planering av objektet. Priset överlämnas till vinnaren senast den 30 mars 2020, varefter arrangören inte har någon skyldighet att överlämna vinsten. Deltagarnas kontaktuppgifter lämnas inte ut till utomstående.

6. Arrangörens ansvar

Arrangörens ansvar gentemot deltagarna överstiger inte värdet eller mängden av priset som anges i dessa regler. Tävlingsarrangören ansvarar inte för inkomstförluster eller andra direkta eller indirekta skador som orsakats eller som påstås ha åsamkats tävlingsdeltagare på grund av deltagande i tävlingen eller mottagande av pris. Denna ansvarsfrihet försvagar dock inte de rättigheter som konsumenten har enligt konsumentskyddslagen.

7. Lotteriskatt och övriga kostnader

Arrangören förbinder sig att betala lagstadgad lotteriskatt på den vinst som nämns i dessa officiella regler. Arrangören svarar för kostnaderna i samband med leverans och installation av priset.

8. Ersättning eller byte av pris

Arrangören ersätter vinnaren för köpeskillingen upp till högst 8 000 euro, om vinnaren har beställt ett solsenergisystem från Pohjolan Energia Oy under tävlingstiden 1 december 2018–30 november 2019. Ersättning för köpeskillingen gäller alltså inte köp som gjorts utanför tävlingstiden. Priset kan inte heller bytas mot pengar eller andra varor. De officiella reglerna gäller samtliga deltagare. Genom att delta i tävlingen förbinder sig deltagarna att följa tävlingens officiella regler och arrangörens beslut. Deltagande i tävlingen medför inget köptvång. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra tävlingsreglerna.

 

Delta i utlottningen

Vi lottar nu ut ett solenergisystem värt 8 000 euro, installerat och klart..

Delta och vinn!

osallistu

osallistu